Vejledning

Evt. udgifter til kursusmateriale dækkes efter uddannelsesudbyderens retningslinier.

Evt. udgifter til transport og overnatning dækkes efter kommunes regler og satser. Her anføres de beløb, som kommunens regler vil medføre.

Vær opmærksom på, at du ikke må skrive transport- eller overnatningsudgifter på, hvis du får dem dækket på anden måde.