Vejledning

Din arbejdsplads har et P-nummer. Hvis ikke du har det, kan du få det hos din leder.

Du kan gemme en kladde før du indtaster p-nummer.

Hvis ikke indtastningen af p-nummer giver et resultat, så kontakt Den Kommunale Kompetencefond på tlf. 3370 3871.

Når fonden udbetaler tilskud sker det til den NEM-konto, der passer til P-nummeret.