Vejledning

Din arbejdsplads har et P-nummer. P-nummeret består af 10 cifre og er tilknyttet et CVR-nummer. Når fonden udbetaler tilskud sker det til den NEM-konto, der passer til P-nummeret.

Du kan gemme en kladde, før du indtaster p-nummer.

Hvis ikke indtastningen af P-nummer giver et resultat, så kontakt Den Kommunale Kompetencefond på tlf. 3370 3871.