Vejledning

Her ses det beregnede tilskud, hvis ansøgningen godkendes.

Hvis der er angivet en * ved udgiftsbetegnelserne, er det bevilgede beløb justeret efter reglerne for beløbsgrænsen for det ansøgte. Alle beløb reduceres forholdsvis ens.

Tryk 'Bekræft' og udskriv ansøgning til underskrift. Den underskrevne ansøgning skal være uploadet, inden uddannelsen starter. Du har 40 dage til at uploade den underskrevne ansøgning. Er ansøgningen ikke uploadet inden 40 dage, bliver den annulleret. Sagen behandles først, når den underskrevne ansøgning er uploadet.

Er der fejl i ansøgningen efter du har bekræftet kontakt Den Kommunale Kompetencefond, tlf. 33 70 38 71.

Hvis ansøgningen godkendes udbetales tilskuddet med det samme, selvom uddannelsen først skal begynder senere.