Vejledning

Her vælger du den forhandlingsberettigede organisation, der har indgået overenskomsten med KL for dit arbejdsområde.

Er du ansat på en overenskomst mellem KL og HK Kommunal, og søger du til socialformidleruddannelsen (diplom) eller odontologisk praksis (akademi), skal du vælge 'HK Kommunal - Særlig pulje (100 pct)'.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst med en af organisationerne er du ikke omfattet af kompetencefonden.