Viser 12 resultater.
af 1
Vælg faglig organisation
3F Fælles Fagligt Forbund
AC Akademikerne Ansatte Tandlægers Organisation (ATO),

Forbundet Kultur og Information (KI),

Den Danske Dyrlægeforening (DDD),

Den Danske Landinspektørforening (DdL),

Den Danske Præsteforening (DdP),

Djøf,

Dansk Kiropraktor Forening (DKF),

DM,

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF),

Dansk Psykolog Forening (DP),

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD),

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL),

Ingeniørforeningen (IDA),

JA,

Forbundet Kommunikation og Sprog (KS),

Pharmadanmark (PD),

Tandlægeforeningen (TF),

Danske Scenografer (DS),

Danske Fysioterapeuter (Dfys),

Ergoterapeutforeningen (Etf),

Jordmoderforeningen (JMF).
BUPL
Dansk Socialrådgiverforening
FOA Fag og Arbejde
Forhandlingskartellet Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører,

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening,

Frederiksberg Kommunalforening,

HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren,

Det Offentlige Beredskabs Landsforbund,

Gentofte Kommunalforening,

Dansk Musiker Forbund, Lukket for ansøgninger i resten af 2022

Maskinmestrenes Forening

Lederne, Søfart.
HK Kommunal
HK Kommunal - Særlig pulje (100 pct.) For at benytte denne 100 pct.'s pulje skal du være ansat på en KL/HK Kommunal overenskomst, og være omfattet af reglerne for at søge til Socialformidleruddannelsen (diplom) eller akademiuddannelsen i odontologisk praksis.
Håndværkerorganisationerne Blik- og Rørarbejderforbundet,

Dansk El-Forbund,

Dansk Metal,

Malerforbundet,

Serviceforbundet
Konstruktørforeningen (AC)
Socialpædagogernes Landsforbund
Teknisk Landsforbund
Viser 12 resultater.
af 1

Vejledning

Her vælger du den forhandlingsberettigede organisation, der har indgået overenskomsten med KL for dit arbejdsområde.

Er du ansat på en overenskomst mellem KL og HK Kommunal, og søger du til socialformidleruddannelsen (diplom) eller odontologisk praksis (akademi), skal du vælge 'HK Kommunal - Særlig pulje (100 pct)'.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst med en af organisationerne er du ikke omfattet af kompetencefonden.