Vejledning

OBS! Hvis du søger til en modulopdelt uddannelse, der løber over flere år og ønsker mere end 30.000 kr. (50.000 kr. ved masteruddannelse) i tilskud, anbefales det at søge til de enkelte moduler og ikke til hele uddannelsen på en gang.

I drop-downlisten under "Uddannelsestype" kan du vælge mellem de uddannelser, der er på positivlisten og "andet".

Positivlisten er en oversigt over forhåndsgodkendte uddannelser under den valgte faglige organisation. Læs mere om positivlisterne på Kompetencefondens hjemmeside.

Du kan klikke på "Gem kladde", hvis du vil gemme det indtastede og vende tilbage til din ansøgning senere.